top of page

DOMOV SENIORŮ HORNÍ POČERNICE, PRAHA 20

RGNRC logo basic.jpg

Místo pro důstojný a plnohodnotný život seniorů

Ve spolupráci s týmem prof. Petra Fialy z Léčebného rehabilitačního střediska Chvaly společně projektujeme záměr na zdravotně-sociální centrum s cca 130 lůžky, zahrnující oddělení rehabilitace, domov seniorů, LDN a hospic, spolu s umístěním ordinací lékařů s potřebnými specializacemi pro místní část Praha 20-Horní Počernice. Architekturu pro nás řeší ateliér UNION.ARCH, který také projektuje nový pavilon rehabilitace v LRS Chvaly.

Návrh přináší řešení, které do budoucna umožní v jednom nebo obou blocích společně provozovat zdravotní a sociální služby s velkou variabilitou, kde jsou provozovány sociální a kde zdravotní služby. Toto se v navržené stavbě může měnit také časem, podle společenské poptávky. Celý objekt je tak připraven na nejrůznější varianty jeho budoucí náplně.

V neposlední řadě nám záleží na tom, jakým sousedem se stavba stane okolním rodinným domům. Chceme, aby se projekt stal místem, kudy budou i sousedé rádi procházet, proto má celý areál charakter parku. I při své kapacitě tak objekt působí přátelsky a vlídně na pacienty, klienty, zaměstnance i návštěvníky. Pro některé z nich se stavba na čas stane domovem, pro jiné místem, kam budou chodit a za svými nejbližšími.

2024

zahájení výstavby

2025

dokončení výstavby

GALERIE

bottom of page